Ο Θόλος - 3η Έκδοση
Ο Ποταμός της Μεγάλης Μητέρας - 5η έκδοση
Οι Κυνηγοί των Μαμούθ - 5η έκδοση
Ούρσους,Το Πνεύμα των Σπηλαίων - 6η έκδοση
Σκοτάδι Βαθύ, Δίχως Αστρα
Τα Πέτρινα Καταφύγια - 2η έκδοση
 
Το Λιοντάρι
Τώρα ή Ποτέ!Σελίδα 4 από 4